Cửa hàng 1: Cửa hàng V.Mona Thành phố Hồ Chí Minh

  • SĐT: 0938.079.181
  • Địa chỉ: 34-35B, đường 12B, Cư xá Ngân Hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cửa hàng 2: Cửa hàng V.Mona Quảng Trị

  • SĐT: 0938.079.181
  • Địa chỉ: Trương Xá, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị.

Cửa hàng 3: Cửa hàng V.Mona Đắk Nông

  • SĐT: 0938.079.181
  • Địa chỉ: Buôn 9, Đắk Drô, Krông Nô, Đắk Nông.

 

page