Tác Dụng Của Phân Bón V.Mona Đối Với Từng Loại Cây Trồng Phần 1

vmona
Th 2 16/08/2021
ĐỐI VỚI CÂY ĂN QUẢ
• Cây sinh trưởng, phát triển tốt, bộ rễ khỏe, thân cành khỏe, lá dày bóng,
xanh tốt.
•Kích thích cây phân hóa mầm hoa, hạn chế ra quả cách năm, hoa nhiều,
nở tập trung, tỷ lệ đậu quả cao, hạn chế rụng quả sinh lý.
•Quả to, đồng đều, màu sắc đẹp, có hương vị đặc trưng.
• Tăng độ ngọt và hàm lượng các chất dinh dưỡng trong quả.
• Hạn chế quả bị hư hỏng do sâu bệnh, thời tiết bất lợi và vận chuyển.
• Cây cho Thu hoạch sớm và kéo dài thời gian khai thác.
• Hạn chế các bệnh gây ra trên thân, vỏ. Ức chế các bệnh hệ dễ.
• Cải thiện hệ sinh vật có lợi, đất tơi xốp.

ĐỐI VỚI CÂY VẢI, NHÃN

• Giảm 40 – 50% PBHH.
• Cây sinh trưởng tốt, thân cành khỏe, lá xanh, dày bóng.
• Hoa nhiều, nở đều, tập trung, giảm rụng hoa và quả sinh lý.
• Quả to, chùm quả đồng đều, vỏ quả màu sáng hồng.
• Độ ngọt, hàm lượng vitamin C tăng 20 – 50%.
• Năng suất tăng 20 – 40%, lợi nhuận tăng 20 – 30%.
• Cải tạo hệ ví sinh vật có lợi, đất tơi xốp.
ĐỐI VỚI XOÀI

• Giảm 30% PBHH.
• Cây sinh trưởng tốt, bộ rễ khỏe, đỉnh sinh trưởng phát triển mạnh.
• Tỷ lệ đậu quả cao, quả phát triển đồng đều, vỏ quả dày, thịt quả
chắc.
• Quả có vị ngọt mát, mẫu mã đẹp.
• Thu hoạch sớm hơn so với đối chứng 20 ngày
• Năng suất tăng 20 - 33%, lợi nhuận tăng 41 - 53,5%.
 
article