Tác Dụng Của Phân Bón V.Mona Đối Với Từng Loại Cây Trồng Phần 2

vmona
Th 2 16/08/2021
ĐỐI VỚI CÂY BƯỞI, CAM, QUÝT

• Giảm 40% PBHH.
• Cây sinh trưởng tốt, bộ rễ khỏe, lá xanh bóng, bản to, tán
rộng.
• Tỷ lệ đậu quả cao, quả phát triển đồng đều, vỏ quả sáng
bóng, cầm chắc tay và mát.
• Quả có vị ngọt mát, ăn ít bã, tép to đều, căng mọng và tan
hơn so với quả đối chứng.
• Năng suất tăng 27 - 75%, lợi nhuận tăng 53 – 161%.
ĐỐI VỚI CÂY THANH LONG

• Giảm 30% lượng PBHH.
• Bộ rễ khỏe, cây phục hồi nhanh sau thu hoạch, thân cành xanh tốt.
• Quả to, đồng đều, màu sắc đẹp, cứng tai, vỏ dày.
• Năng suất tăng 20 - 35%, tỷ lệ quả loại 1 tăng 20%, lợi nhuận tăng
40 - 67%.

• Giảm 30% phân bón hóa học.
• Cây sinh trưởng tốt, bộ rễ khỏe, đỉnh sinh trưởng phát triển mạnh.
• Tỷ lệ đậu quả cao, quả phát triển đồng đều,.
• Quả mẫu mã đẹp, có mùi thơm đặc trưng. Cơm vàng, dày.
• Năng suất tăng 23 - 30%, lợi nhuận tăng 13,5%.
ĐỐI VỚI CÂY BƠ, CHÔM CHÔM, KIWI

• Cây sinh trưởng, phát triển tốt, lá xanh mướt.
• Hoa nở đều, tập trung, giảm rụng hoa, quả sinh lý, tỷ lệ đậu
quả cao.
• Quả to, mẫu mã đẹp.
• Ít sâu, bệnh.
• Năng suất tăng 20 - 40%, lợi nhuận tăng 20 - 50%
article